10:00
STŘEDA 21. 2.

Veřejná GZ Roman Červinka a Jihočeská filharmonie

  10:00
  Kostel sv. Anny

Doplňující informace

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur, op. 92

Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 77